Zalogowany jako: gość

Użytkownik: monstricek

Alexander Jaszyn

Płeć: mężczyzna
Wiek: 30
Widziano: 2024-06-14 10:55

Blogi

Wizytówka

Hi! My name is Alexander, but many people know me as Radovest. I live in Novosibirsk - a big and beautiful city in Russia. I can talk about it for hours. I have two degrees: I am a Slavic philologist and a perfumer. As it happens, I have three jobs. I work in a perfume laboratory, where I create perfumes and give lectures, in a library for the blind and visually impaired, where I organize various events, edit texts, teach computer literacy, and in an ethnographic center, where I lead a folklore group, work with archives and organize ethnographic expeditions.
I like to read books, sing, listen to the radio, cook, meet interesting people and travel. I mainly listen to heavy music, instrumental music, indie and folklore, but I can say that there is always something interesting in almost every genre. In literature, I prefer contemporary prose, historical, biographical or travel texts. Sometimes I read children's books or something from fantasy, but it rarely happens and I'm definitely not an expert.
My interests include public transport, radio broadcasting, field recording, poetry, perfumes, computer science and medicine. I speak Polish, Russian and Belarusian, understand Ukrainian but haven't practiced it in a long time, write in English and easily understand Czech or Slovak.
I can't say that I'm a very open person, but I will certainly be happy to make new acquaintances. Anyway, do not hesitate to write to me if you feel like we have something to chat about.

Witam! Mam na imię Alexander. Sporo ludzi kojarzą mnie pod nikiem Radovest.
Mieszkam w Nowosybirsku - dużym i pięknym meście w Rosji. Mam dwa wykształcenia. Pierwsze to filologia rosyjska, a drugie perfumeria. Obecnie pracuję w laboratorium, gdzie tworzę perfumy i prowadzę wykłady, w bibliotece dla niewidomych i słabowidzących, gdzie organizuję różne wydarzenia, redaguję teksty i uczę komputerowej gramotności oraz w centrum etnografii, gdzie kieruję zespołem folklorystycznym, pracuję z archiwum i organizuję ekspedycje w celu badania folkloru Syberii.
Lubię czytać książki, śpiewać, słuchać radia, gotować, poznawać ciekawych ludzi i podróżować. Słucham przyróżnej muzyki od rocka po jazz. Z gatunków literackich interesują mnie książki o życiu, różna współczesna proza, twóry historyczne, biograficzne, albo naukowe. Czasami czytam jakieś twory dla dzieci, czy coś z gatónku fantasy.
Także interesują mnie takie rzeczy jak transport publiczny, nadawanie w radiu, nagrywanie i obróbka dźwięku, poezja, perfumy, informatyka i medycyna.
Mówię po polsku, rosyjsku i białorusku, doskonale rozumiem ukraiński, piszę po angielsku, bez problemu zrozumiem czeski lub słowacki.
Nie mogę powiedzieć, że jestem bardzo otwartą osobą, ale jeśli chcesz porozmawiać ze mną, śmiało możesz napisać,

Привет! Меня зовут Александр, многие знают меня под ником Радовест. Я живу в Новосибирске. Влюблён в этот город и готов говорить о нём часами. Я филолог-славист и парфюмер. Тружусь в парфюмерной лаборатории, где создаю духи и читаю лекции, в библиотеке для слепых и слабовидящих, где организую различные мероприятия, редактирую тексты, преподаю компьютерную грамотность, а также в этнографическом центре, где руковожу фольклорным ансамблем, работаю с архивами и организую экспедиции.
Мне нравится читать книги, петь, слушать радио, готовить, знакомиться с интересными людьми и путешествовать. Из музыки больше слушаю что-то тяжёлое, инструментальную музыку, бардов, инди и фольклор, но могу сказать, что почти в каждом жанре однозначно есть нечто интересное. Из литературы отдаю предпочтения современной прозе, историческим, биографическим или краеведческим текстам. Иногда я читаю детские книги или фэнтези, но это происходит редко и я точно не эксперт.
Из увлечений могу выделить общественный транспорт, радиовещание, полевую звукозапись, поэзию, парфюмерию, информатику и медицину. Я говорю по-польски, по-русски и по-белорусски, понимаю украинский, но давно не практиковался, пишу на английском и легко понимаю чешский или словацкий.
Не могу назвать себя открытым человеком, но однозначно буду рад новым знакомствам. Пишите, если вам хочется узнать меня ближе.

Nawigacja


Copyright (©) 2014-2024, Dawid Pieper