Zalogowany jako: gość

Polityka prywatności portalu Elten Network

Niniejszy dokument przedstawia szczegółowy opis zbieranych przez portal Elten Network danych oraz sposób ich wykorzystania przez administrację.
W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości, prosimy o kontakt bezpośrednio z administracją poprzez portal lub adres E-mail
support@elten-net.eu

Zbierane dane to:

Pliki logów i kopie bezpieczeństwa

W ramach zakresu utrzymania usług związanych z portalem Elten Network, zbierane są dzienniki zdarzeń serwerowych oraz kopie bezpieczeństwa.
Dzienniki zdarzeń pozwalają na odtworzenie błędów i problemów związanych z działaniem usług, zabezpieczanie się przed atakami hakerskimi i podobnymi incydentami. Nie zawierają one żadnych prywatnych danych, w szczególności haseł czy treści umieszczanych na Eltenie, a jedynie podstawowe informacje o działaniu usług (wykorzystywane protokoły, przeglądarka Internetowa lub wersja klienta, adres IP, identyfikator usługi, jakiej dotyczą).
Kopie bezpieczeństwa wykorzystywane są w wypadku awarii serwera. Zawierają dokładny zapis bazy danych pozwalający odtworzyć portal w razie awarii. Wszystkie kopie bezpieczeństwa umieszczane poza serwerem portalu, w szczególności w zewnętrznych usługach chmurowych, są szyfrowane.

Dane o użytkownikach

Jedyną wymaganą przez portal Elten Network informacją prywatną jest adres E-mail. Do rejestracji nie są wymagane dane personalne (jak imię i nazwisko).
Użytkownicy w ramach portalu Elten Network mogą wypełnić swój profil, przekazując dane takie, jak:


profile te jednak wypełniane są dobrowolnie i nie zbierane w procesie rejestracji. Użytkownicy mogą ukryć profil przed osobami z poza ich listy kontaktów, a także w każdej chwili usunąć te informacje.

W ramach dodatkowej warstwy zabezpieczeń, użytkownicy mogą aktywować uwierzytelnianie dwuetapowe, które wykorzystuje numer telefonu komórkowego w procesie logowania do portalu, przy pierwszej takiej próbie z nowego urządzenia przesyłając kod weryfikacyjny wiadomością SMS. Jest to funkcjonalność opcjonalna. Zbierane w ten sposób numery telefoniczne nie są wykorzystywane do żadnych celów niezwiązanych z uwierzytelnianiem dwuetapowym.

Pozostałe

Pozostałe zbierane przez Elten Network dane zawierają jedynie te udostępniane przez użytkowników w ramach platformy. Elten Network nie zbiera żadnych statystyk od stron trzecich.

Polityka Cookies

Portal Elten Network nie wykorzystuje plików Cookies za wyjątkiem usługi automatycznego logowania.

Sposoby wykorzystania danych

Przez administrację

Dane zbierane przez administrację i moderację portalu związane są z potrzebą zachowania pożądku, na co składa się identyfikacja użytkowników umieszczających na forach treści nieporządane, tak zwany spam, obrażających innych lub w inny sposób łamiących postanowienia regulaminu.
Przetwarzane dane zawierają adres IP, identyfikator komputera oraz inne informacje pozwalające na identyfikację użytkownika.

Przez newsletter

Na wykorzystany podczas rejestracji adres E-mail może być wysyłany tak zwany Newsletter, to jest informacje o nowościach, ostrzeżenia i inne powiadomienia administracyjne związane z działaniem serwisu Elten Network.

Przez inne podmioty

Elten Network nie przekazuje zbieranych danych żadnym innym podmiotom.
Nie wykorzystuje narzędzi analitycznych firm trzecich ani usług reklamowych.

Dane nieprzetwarzane przez administrację

Administracja portalu nie przetwarza, nie czyta ani nie przegląda danych wrażliwych umieszczanych na łamach portalu (za wyłączeniem umieszczonych powyżej), w szczególności dotyczy to prywatnych wiadomości oraz notatek.
Przez portal Elten Network nie jest zbierana żadna aktywność niekonieczna do jego działania, a więc wszelkie czynności wykonywane przez klienta lokalnie.

Usunięcie danych

Wszystkie dane personalne, w szczególności profil użytkownika, mogą być usunięte poprzez wykorzystanie odpowiednich opcji. W razie jakichkolwiek problemów, prosimy o kontakt z administracją.
Usunięte nie zostaną dane niezbędne do działania serwisu: wpisy na forach, adresy IP, nazwa użytkownika.


Nawigacja


Copyright (©) 2014-2024, Dawid Pieper