Zalogowany jako: gość

Historia

Elten swoją premierę obchodził 24 sierpnia 2014 r. Jego historia jednak sięga lat wcześniejszych.

Geneza

Wraz z rozwojem dostępności i popularności komputerów, coraz więcej osób, również niewidomych, zaczynało zaopatrywać się w te urządzenia.
Pewne rozwiązania sprzętowo-programowe umożliwiające użytkowanie komputera przez osoby niewidome istniały już dla systemów DOS i pamiętają lata osiemdziesiąte XX wieku.
Nie można jednak powiedzieć, by użytkowanie systemów informatycznych przez osoby z dysfunkcją wzroku w tamtych czasach było popularne.

Jednocześnie integracja środowiska osób niewidomych była stosunkowo silna, szczególnie dzięki temu, że osoby takie uczyły się niemal wyłącznie w szkołach dla dzieci niewidomych.
Uczniowie tych szkół opuszczali je z zawartymi przyjaźniami z innymi osobami podzielającymi ich niepełnosprawność.
Niestety, równocześnie postępowała separacja i wykreślanie się niewidomych ze środowiska widzących.

Rozwój systemów graficznych, szczególnie Windowsa, zmienił sytuację braku informatyzacji.
Coraz więcej osób korzystało z komputera w domu, pociągnęło to za sobą rozwój oprogramowania czytników ekranu, z początku projektów komercyjnych, potem i darmowych.
Nadal jednak niewielu niewidomych potrafiło i chciało nauczyć się obsługiwać komputer.

Słoneczne okno

Projekt Słonecznego okna, zainicjowany przez Polski Związek Niewidomych, miał na celu stworzenie programu łatwego w obsłużeniu przez osoby niewidome stykające się z komputerem po raz pierwszy.
Program ten miał umożliwiać wykorzystywanie podstawowych funkcji systemu, jak odtwarzanie muzyki czy przeglądanie Internetu.
Ostatecznie umowa zawarta została z firmą Simplito, która stworzyła projekt Klango Playera.
Okazało się jednak, że w programie tym o wiele ważniejsze stały się dla wielu ludzi aspekty społecznościowe, jednoczenie osób niewidomych, które przyćmiło cechy związane z ideą słonecznego okna, choć nigdy ich nie wymazały.

Klango Player ukazał się w wersji beta 27 czerwca 2008r. Wersja finalna ukazała się zaś 6 października 2008r.
Projekt zjednoczył ponad 7000 osób niewidomych nie tylko z Polski, ale i reszty świata.

Strona Internetowa projektu Klango

Koniec projektu Klango Network

11 kwietnia 2011r. ukazała się ostatnia wersja Klango oznaczona numerem 3.5.3.
Krótko później okazało się, że firma Simplito porzuciła dalszy rozwój projektu, który od tamtego czasu powoli zaczął upadać w związku z kolejnymi funkcjami, które przestawały działać.
W ciągu kolejnych lat stopniowo odchodzili od projektu kolejni użytkownicy.

Projekt Klango został ostatecznie zamknięty 25 maja 2018r.

Początki projektu Elten

Po porzuceniu projektu Klango, społeczność niewidomych kilkukrotnie próbowała przekonać firmę Simplito do przekazania rozwoju programu innej firmie bądź samej społeczności, do której należało kilku programistów.
Brak odpowiedzi ze strony firmy Simplito rozwiał nadzieję na dalszy rozwój projektu.
Pod koniec 2013 roku pojawiła się propozycja stworzenia alternatywy dla Klango, programu, który będzie kontynuował dzieło i ideę projektu sieci społecznościowej dla niewidomych oraz Słonecznego Okna.

Projekt Elten

W odpowiedzi na sugestię stworzenia programu, który będzie kontynuacją myśli Klango, w maju 2014 roku rozpoczęły się prace nad projektem Elten.
Pierwsza beta niepubliczna ukazała się 24 lipca 2014r.
Autorem projektu jest Dawid Pieper, pierwszymi testerami zaś byli Mikołaj Hołysz, Arkadiusz Świętnicki oraz Magdalena Rataj.

Wspólna praca doprowadziła do ukazania się pierwszej publicznej wersji beta (14 sierpnia 2014r.) oraz krótko potem pierwszej wersji oficjalnej.
Swoją premierę Elten 1.0 obchodził 24 sierpnia 2014r.

Pierwsze lata

Pierwsze miesiące projektu okazały podstawowe jego problemy.
Program, podobnie jak wiele innych, okazał związane z sobą problemy przy prawdziwym zaludnieniu serwerów.
Osoby zainteresowane następcą Klango zaczęły masowe rejestrowanie się. Pojawienie się w przeciągu kilku dni przeszło dwustu kont wykazało jednak problemy, których nie mógł wykazać okres betatestów.
W rezultacie Elten okazał się niestabilny i wymagający dopracowania.

Następne miesiące oznaczały stopniowe wprowadzanie poprawek i łatek.
Cała gałąź Eltena 1.X, mimo nazwania jej gałęzią stabilną, okazała się serią wersji beta, których faktyczne testy trwały trzy lata od premiery Eltena 1.0.
O faktycznej stabilności Eltena możemy mówić od wersji rocznicowej, 1.3 (24 sierpnia 2015r.).
Rozwój gałęzi Elten 1.X trwał nadal, testując kolejne rozwiązania i mniej ważne funkcje związane z ideą już nie głównie sieci społecznościowej, a Słonecznego Okna.

W drugą rocznicę premiery Eltena (24 sierpnia 2016r.) podjęta została decyzja o wyjściu Eltena z gałęzi 1.X w związku z uzyskaniem przez niego zdaniem społeczności stabilności.
Tego samego dnia rozpoczęły się otwarte betatesty Eltena 2.0.

Elten 2.0

Podczas testów Eltena 2 wydane zostały 82 wersje beta.
Po osiągnięciu stabilności z gałęzi wersji 1.3X, w rozwoju Eltena 2.0 celem stało się wprowadzenie nowych funkcji, jak fora głosowe.

Z najdłuższą w historii projektu listą nowości, Elten 2.0 ukazał się dokładnie po roku testów, w trzecią rocznicę premiery, 24 sierpnia 2017r.

Rok 2017 był też rokiem powrotu użytkowników, którzy opuścili Eltena po odkryciu problemów pierwszych wersji.
Pojawiło się też wielu nowych ludzi niewidomych z polski i reszty świata.
Obecnie (stan na październik 2018), Elten liczy około 150 aktywnych użytkowników udzielających się na forach i blogach.

Po premierze Elten 2.0

Do tej pory priorytetami dalszego rozwoju gałęzi Eltena 2.X są funkcjonalności Słonecznego Okna.
Jedną z nich, wprowadzoną w ostatnim czasie, jest możliwość czytania plików tekstowych przez syntezę mowy z zapisem ich do plików dźwiękowych (np. mp3), konwersji audio czy szerszej obsługi portalu Youtube.
Oczywiście, nadal rozwijane są też funkcjonalności społeczne, na co dowodem jest chociażby wprowadzenie obsługi stereo na forach głosowych.

Mimo przeszło trzech lat istnienia projektu, jego idea jest nadal taka sama, stworzenie narzędzia dla osób niewidomych, które pozwoli im na wzajemne poznawanie się, odkrywanie środowiska przez widzących, a także ułątwianie czynności informatycznych osobom nie będącym doświadczonymi w informatyce.
Elten ma być narzędziem prostym i wygodnym w obsłudze zarówno dla osób o braku doświadczenia w informatyce, jak również ekspertów.


Nawigacja


Copyright (©) 2014-2024, Dawid Pieper