ELTEN NETWORK

Lista Zmian

Wersja 1.0:

    Pierwsza wersja programu ELTEN

   

    2014-08-24

   

    Wersja 1.01:

    Poprawki

   

    2014-08-24

   

        Wersja 1.02:

    Poprawki

   

    2014-08-24

   

    Wersja 1.03:

    Zmiany:

    Dodano statusy

    Dodano opcję ukrycia programu w zasobniku systemowym w menu wyjście

    Nowy silnik dźwięku: FMOD

    Kilka drobnych zmian

  

    Najważniejsze poprawki:

    Blogi już działają poprawnie

    Usunięto GEM_SEAL

    Zachowywanie linii przy wysyłaniu tekstu na serwer

    I wiele więcej

   

    2014-09-06

   

    Wersja 1.04:

    Zmiany:

    Nowa opcja: "Użytkownicy, którzy dodali mnie do swoich kontaktów"

    Nowy silnik przetwarzania ilości wpisów na forum

    Nowy silnik odczytu statusów

    Drobne zmiany w różnych interfejsach

    Wiele poprawek

   

    Najważniejsze poprawki:

    Usunięto błąd z informowaniem o nowych linijkach tekstu przez słowo LINE

    Usunięto błędy z buforowaniem linii i znaków w polach tekstowych

    Usunięto błąd z łączeniem wielu znaków w jedną tablicę w polach tekstowych

    Usunięto wiele błędów powodujących zawieszenie się programu, w wypadku zawieszenia, program powtarza wykonywaną klasę

 

        2014-10-19

       

        Wersja 1.05:

        Dodane bufory pozwalające na pisanie dłuższych wpisów na forum, wiadomości i wizytówek

        Poprawki stabilności programu

        Zmiany w interfejsie

        Dostępna lista blogów

        Raportowanie błędów

        Aktualizacja wersji językowych razem z programem - od kolejnych aktualizacji

        Poprawki

       

        Najważniejsze poprawki:

        Przepisanie systemu list wyboru

        Poprawne przetwarzanie znaków ' oraz `

        Przelogowywanie użytkownika po wygaśnięciu tokenu

        Nowy silnik zamiany wyrażeń nieregularnych przy językach obcych

       

        Najważniejsze zmiany w interfejsie:

        Ograniczenie list wyboru - z ostatniego pola nie przechodzi się do pierwszego

        Możliwość ukrycia programu w zasobniku z menu zamykania programu

        Forum jest drzewem - zapamiętuje zaznaczone wątki i fora oraz pozwala na przemieszczanie się strzałkami lewo-prawo tak, jak klawiszami enter i escape

       

        2014-11-28

       

Wersja 1.06:

Zmiany:

Poprawki stabilności programu

Nowy system pól tekstowych

System przesyłania danych binarnych

Zaimplementowana biblioteka WINSOCK

Obsługa bezpośredniego połączenia z serwerami

Obsługa bezpośredniego przekazywania zapytań HTTP

Obsługa bezpośredniego przesyłania buforów

Obsługa specjalnych zdarzeń

Poprawki

 

2014-12-23

 

Wersja 1.07:

Zmiany:

Poprawki

 

2014-12-24

 

Wersja 1.08:

Zmiany:

Możliwość zaznaczania tekstu w polach tekstowych poprzez przytrzymanie klawisza shift i poruszanie kursorem lub całego tekstu skrótem CTRL+A

Obsługa schowka poprzez skróty CTRL+X, CTRL+C i CTRL+V

Możliwość tłumaczenia zaznaczonego tekstu na ustawiony w programie język skrótem CTRL+T

Poprawki w polach tekstowych

Poprawiony algorytm tworzenia nowych wierszy w polach tekstowych

Dodane formularze

Formularze przy wysyłaniu wpisów na blogi, wiadomości i postów na forum

Nowy interfejs wiadomości

Możliwość wyboru kontaktu przy wysyłaniu wiadomości poprzez wciśnięcie strzałki w górę lub w duł w polu "Odbiorca"

Zmiany w interfejsie programu

Poprawki

 

Najważniejsze poprawki:

Buforyzacja wpisów na blogach

Poprawki z wyskakującym błędem konwersji znaków w polach tekstowych

Poprawiony odczyt tablic w polach tekstowych

Poprawki przesyłu pustych ciągów znakowych

 

2014-12-31

 

Wersja 1.09:

Zmiany:

Różnego rodzaju poprawki

Formularze deklarowane przez klasy, nie pisane ręcznie dla każdej funkcji

Nowe dźwięki

Zmiany w interfejsie programu

Dodatkowe dane w wizytówkach

Nowe moduły przetwarzania danych

Drobne zmiany

 

2015-01-29

 

Wersja 1.091:

Poprawki

 

2015-01-29

 

Wersja 1.092:

Poprawki

 

2015-02-07

 

Wersja 1.093:

Poprawki

 

2015-02-13

 

Wersja 1.1:

Zmiany:

Modyfikacje w silniku takie, jak inna metoda przetwarzania modułów i inny sposób zapisu danych, jak i nowe metody szyfrowania

Nowy system "Co nowego"

Nowe i zmodyfikowane skróty klawiszowe i ich lista

Lista użytkowników dostępna dla wszystkich

Obsługa usuwania kategorii i wpisów na blogach

Wstępna wersja katalogu mediów

Nowa kontrolka: pole wyboru

Nowa kategoria menu: "Narzędzia"

Dostępny generator tematów dźwiękowych

Nowe metody przetwarzania danych w "Plikach"

Nowy sposób dodawania programów: są pobierane bezpośrednio z serwera przy starcie programu

Biblioteka elten.dll zaktualizowana do nowej wersji zawierającej kilka poprawek

Automatyczne wyciszanie głosu screenreaderów: NVDA, Jaws'a i WindowEyes'a

Opcja "Rada starszych" pokazująca listę osób zarządzających programem

Znaczne zmiany na forum, zwłaszcza w przeglądzie wątków

Udoskonalony system raportowania błędów

Nowe ustawienia interfejsu pozwalające na zmianę echa pisania, czułości klawiatury, wyciszenie dźwięków, sposobu wyświetlania list wyboru i metody startu programu

Obsługa nowych zdarzeń

Nowe dźwięki

Różne mniejsze i większe zmiany w interfejsie i funkcjach

Poprawki

 

Najważniejsze poprawki:

Naprawiony błąd z wysyłaniem wiadomości na chacie

Poprawiony błąd z dublowaniem się informacji o literach przy niektórych konfiguracjach screenreaderów

Poprawiony błąd z zaznaczaniem tekstu

 

2015-03-28

 

Wersja 1.11:

Zmiany:

Poprawki

 

2015-03-29

 

Wersja 1.12:

Zmiany:

Poprawki

 

2015-03-29

 

Wersja 1.13:

Zmiany:

Poprawki

 

2015-04-30

 

Wersja 1.14:

Zmiany:

Nowa metoda kodowania wiadomości między serwerem a klientem (dotyczy forum, wiadomości, blogów, programów i mediów) (te działy dla starszych wersji nie będą więcej wspierane)

Zaktualizowany protokuł tłumacza do najnowszej wersji Google Translatora

Poprawki

 

2015-05-08

 

Wersja 1.15:

Zmiany:

Nowe skróty klawiszowe w forum

Informacja we wpisie o jego numerze i numerze w wątku

Drobne zmiany w interfejsie

Nowa metoda buforyzacji

Poprawki (zwłaszcza w sekcji programów)

 

2015-05-21

 

Wersja 1.16:

Poprawki

 

2015-05-27

 

Wersja 1.2:

Zmiany:

Opcja testu prędkości łącza

Obsługa protokołu https przy większości połączeń

Zmiany w systemie połączeń

Aktualizator w menu

Zmiany w ustawieniach domyślnych

Dodany tryb awaryjny

Poprawki i drobniejsze zmiany

 

2015-06-20

 

Wersja 1.21:

Zmiany:

Dodane komentarze na blogach

Poprawki

 

2015-08-08

 

Wersja 1.22:

Poprawki

 

2015-08-10

 

Wersja 1.3:

Zmiany:

Zupełnie nowy agent programu odpowiedzialny za podtrzymywanie tokenu i odbieranie wiadomości

Z zasobnika można powrócić skrótem CTRL+ALT+SHIFT+E

Obsługa nowych skrótów w polach tekstowych: page up, page down, ctrl+home i ctrl+end

Dodane zawijanie wierszy

Drobne zmiany w systemie logowania

Dodana playlista

Dodane wiadomości wysłane

Możliwość zmiany nazwy bloga i edycji wpisów na nim

Drobniejsze zmiany w interfejsie

Nowy system aktualizacji i instalacji

Nowa procedura uruchamiania programu

Poprawki

 

2015-08-24

 

Wersja 1.31:

Poprawki i drobne zmiany w interfejsie

 

2015-08-24

 

Wersja 1.32:

Zmiany:

Poprawki

Nowa procedura sprawdzania śledzonych wątków przez "Co nowego"

API Translatora zaktualizowane do nowej wersji

Nowa obsługa wielu aktywnych scen jednocześnie

Dodane dwa kolejne wątki odpowiedzialne za wykrywanie pojawiania się zapisów nowych scen oraz za otwieranie tych scen

Nowe metody inicjacji pól tekstowych oraz zdalne ich oznaczanie

Zmiany w systemie ładowania wątków

 

2015-08-29

 

 

Wersja 1.33:

Poprawki

 

2015-08-29

 

Wersja 1.34:

Poprawki

 

2015-08-31

 

Wersja 1.35:

Zmiany:

Drobne zmiany w interfejsie

Nowy instalator i aktualizator

Poprawki

 

2015-09-06

 

Wersja 1.36:

Poprawki

 

2015-09-06

 

Wersja 1.37:

Zmiany:

Zmiany w procedurze startu programu

Obsługa wykonywania operacji w trakcie mowy

Dodana opcja cofania i powtarzania ostatnio cofniętej rzeczy w polach tekstowych

Drobniejsze zmiany w interfejsie

Poprawki

 

2015-09-22

 

Wersja 1.38:

Poprawki

 

2015-09-22