ELTEN NETWORK

Lista Zmian

Wersja 1.0:

    Pierwsza wersja programu ELTEN

   

    2014-08-24

   

    Wersja 1.01:

    Poprawki

   

    2014-08-24

   

        Wersja 1.02:

    Poprawki

   

    2014-08-24

   

    Wersja 1.03:

    Zmiany:

    Dodano statusy

    Dodano opcjÄ™ ukrycia programu w zasobniku systemowym w menu wyjÅ›cie

    Nowy silnik dźwiÄ™ku: FMOD

    Kilka drobnych zmian

  

    Najważniejsze poprawki:

    Blogi już dziaÅ‚ajÄ… poprawnie

    UsuniÄ™to GEM_SEAL

    Zachowywanie linii przy wysyÅ‚aniu tekstu na serwer

    I wiele wiÄ™cej

   

    2014-09-06

   

    Wersja 1.04:

    Zmiany:

    Nowa opcja: "Użytkownicy, którzy dodali mnie do swoich kontaktów"

    Nowy silnik przetwarzania iloÅ›ci wpisów na forum

    Nowy silnik odczytu statusów

    Drobne zmiany w różnych interfejsach

    Wiele poprawek

   

    Najważniejsze poprawki:

    UsuniÄ™to bÅ‚Ä…d z informowaniem o nowych linijkach tekstu przez sÅ‚owo LINE

    UsuniÄ™to bÅ‚Ä™dy z buforowaniem linii i znaków w polach tekstowych

    UsuniÄ™to bÅ‚Ä…d z Å‚Ä…czeniem wielu znaków w jednÄ… tablicÄ™ w polach tekstowych

    UsuniÄ™to wiele bÅ‚Ä™dów powodujÄ…cych zawieszenie siÄ™ programu, w wypadku zawieszenia, program powtarza wykonywanÄ… klasÄ™

 

        2014-10-19

       

        Wersja 1.05:

        Dodane bufory pozwalajÄ…ce na pisanie dÅ‚uższych wpisów na forum, wiadomoÅ›ci i wizytówek

        Poprawki stabilnoÅ›ci programu

        Zmiany w interfejsie

        DostÄ™pna lista blogów

        Raportowanie bÅ‚Ä™dów

        Aktualizacja wersji jÄ™zykowych razem z programem - od kolejnych aktualizacji

        Poprawki

       

        Najważniejsze poprawki:

        Przepisanie systemu list wyboru

        Poprawne przetwarzanie znaków ' oraz `

        Przelogowywanie użytkownika po wygaÅ›niÄ™ciu tokenu

        Nowy silnik zamiany wyrażeÅ„ nieregularnych przy jÄ™zykach obcych

       

        Najważniejsze zmiany w interfejsie:

        Ograniczenie list wyboru - z ostatniego pola nie przechodzi siÄ™ do pierwszego

        Możliwość ukrycia programu w zasobniku z menu zamykania programu

        Forum jest drzewem - zapamiÄ™tuje zaznaczone wÄ…tki i fora oraz pozwala na przemieszczanie siÄ™ strzaÅ‚kami lewo-prawo tak, jak klawiszami enter i escape

       

        2014-11-28

       

Wersja 1.06:

Zmiany:

Poprawki stabilności programu

Nowy system pól tekstowych

System przesyłania danych binarnych

Zaimplementowana biblioteka WINSOCK

Obsługa bezpośredniego połączenia z serwerami

Obsługa bezpośredniego przekazywania zapytań HTTP

ObsÅ‚uga bezpoÅ›redniego przesyÅ‚ania buforów

Obsługa specjalnych zdarzeń

Poprawki

 

2014-12-23

 

Wersja 1.07:

Zmiany:

Poprawki

 

2014-12-24

 

Wersja 1.08:

Zmiany:

Możliwość zaznaczania tekstu w polach tekstowych poprzez przytrzymanie klawisza shift i poruszanie kursorem lub caÅ‚ego tekstu skrótem CTRL+A

ObsÅ‚uga schowka poprzez skróty CTRL+X, CTRL+C i CTRL+V

Możliwość tÅ‚umaczenia zaznaczonego tekstu na ustawiony w programie jÄ™zyk skrótem CTRL+T

Poprawki w polach tekstowych

Poprawiony algorytm tworzenia nowych wierszy w polach tekstowych

Dodane formularze

Formularze przy wysyÅ‚aniu wpisów na blogi, wiadomoÅ›ci i postów na forum

Nowy interfejs wiadomości

Możliwość wyboru kontaktu przy wysyÅ‚aniu wiadomoÅ›ci poprzez wciÅ›niÄ™cie strzaÅ‚ki w górÄ™ lub w duÅ‚ w polu "Odbiorca"

Zmiany w interfejsie programu

Poprawki

 

Najważniejsze poprawki:

Buforyzacja wpisów na blogach

Poprawki z wyskakujÄ…cym bÅ‚Ä™dem konwersji znaków w polach tekstowych

Poprawiony odczyt tablic w polach tekstowych

Poprawki przesyÅ‚u pustych ciÄ…gów znakowych

 

2014-12-31

 

Wersja 1.09:

Zmiany:

Różnego rodzaju poprawki

Formularze deklarowane przez klasy, nie pisane ręcznie dla każdej funkcji

Nowe dźwięki

Zmiany w interfejsie programu

Dodatkowe dane w wizytówkach

Nowe moduły przetwarzania danych

Drobne zmiany

 

2015-01-29

 

Wersja 1.091:

Poprawki

 

2015-01-29

 

Wersja 1.092:

Poprawki

 

2015-02-07

 

Wersja 1.093:

Poprawki

 

2015-02-13

 

Wersja 1.1:

Zmiany:

Modyfikacje w silniku takie, jak inna metoda przetwarzania moduÅ‚ów i inny sposób zapisu danych, jak i nowe metody szyfrowania

Nowy system "Co nowego"

Nowe i zmodyfikowane skróty klawiszowe i ich lista

Lista użytkowników dostÄ™pna dla wszystkich

ObsÅ‚uga usuwania kategorii i wpisów na blogach

WstÄ™pna wersja katalogu mediów

Nowa kontrolka: pole wyboru

Nowa kategoria menu: "Narzędzia"

DostÄ™pny generator tematów dźwiÄ™kowych

Nowe metody przetwarzania danych w "Plikach"

Nowy sposób dodawania programów: sÄ… pobierane bezpoÅ›rednio z serwera przy starcie programu

Biblioteka elten.dll zaktualizowana do nowej wersji zawierajÄ…cej kilka poprawek

Automatyczne wyciszanie gÅ‚osu screenreaderów: NVDA, Jaws'a i WindowEyes'a

Opcja "Rada starszych" pokazujÄ…ca listÄ™ osób zarzÄ…dzajÄ…cych programem

Znaczne zmiany na forum, zwÅ‚aszcza w przeglÄ…dzie wÄ…tków

Udoskonalony system raportowania bÅ‚Ä™dów

Nowe ustawienia interfejsu pozwalajÄ…ce na zmianÄ™ echa pisania, czuÅ‚oÅ›ci klawiatury, wyciszenie dźwiÄ™ków, sposobu wyÅ›wietlania list wyboru i metody startu programu

Obsługa nowych zdarzeń

Nowe dźwięki

Różne mniejsze i wiÄ™ksze zmiany w interfejsie i funkcjach

Poprawki

 

Najważniejsze poprawki:

Naprawiony błąd z wysyłaniem wiadomości na chacie

Poprawiony bÅ‚Ä…d z dublowaniem siÄ™ informacji o literach przy niektórych konfiguracjach screenreaderów

Poprawiony błąd z zaznaczaniem tekstu

 

2015-03-28

 

Wersja 1.11:

Zmiany:

Poprawki

 

2015-03-29

 

Wersja 1.12:

Zmiany:

Poprawki

 

2015-03-29

 

Wersja 1.13:

Zmiany:

Poprawki

 

2015-04-30

 

Wersja 1.14:

Zmiany:

Nowa metoda kodowania wiadomoÅ›ci miÄ™dzy serwerem a klientem (dotyczy forum, wiadomoÅ›ci, blogów, programów i mediów) (te dziaÅ‚y dla starszych wersji nie bÄ™dÄ… wiÄ™cej wspierane)

Zaktualizowany protokuł tłumacza do najnowszej wersji Google Translatora

Poprawki

 

2015-05-08

 

Wersja 1.15:

Zmiany:

Nowe skróty klawiszowe w forum

Informacja we wpisie o jego numerze i numerze w wÄ…tku

Drobne zmiany w interfejsie

Nowa metoda buforyzacji

Poprawki (zwÅ‚aszcza w sekcji programów)

 

2015-05-21

 

Wersja 1.16:

Poprawki

 

2015-05-27

 

Wersja 1.2:

Zmiany:

Opcja testu prędkości łącza

Obsługa protokołu https przy większości połączeń

Zmiany w systemie połączeń

Aktualizator w menu

Zmiany w ustawieniach domyślnych

Dodany tryb awaryjny

Poprawki i drobniejsze zmiany

 

2015-06-20

 

Wersja 1.21:

Zmiany:

Dodane komentarze na blogach

Poprawki

 

2015-08-08

 

Wersja 1.22:

Poprawki

 

2015-08-10

 

Wersja 1.3:

Zmiany:

Zupełnie nowy agent programu odpowiedzialny za podtrzymywanie tokenu i odbieranie wiadomości

Z zasobnika można powrócić skrótem CTRL+ALT+SHIFT+E

ObsÅ‚uga nowych skrótów w polach tekstowych: page up, page down, ctrl+home i ctrl+end

Dodane zawijanie wierszy

Drobne zmiany w systemie logowania

Dodana playlista

Dodane wiadomości wysłane

Możliwość zmiany nazwy bloga i edycji wpisów na nim

Drobniejsze zmiany w interfejsie

Nowy system aktualizacji i instalacji

Nowa procedura uruchamiania programu

Poprawki

 

2015-08-24

 

Wersja 1.31:

Poprawki i drobne zmiany w interfejsie

 

2015-08-24

 

Wersja 1.32:

Zmiany:

Poprawki

Nowa procedura sprawdzania Å›ledzonych wÄ…tków przez "Co nowego"

API Translatora zaktualizowane do nowej wersji

Nowa obsługa wielu aktywnych scen jednocześnie

Dodane dwa kolejne wÄ…tki odpowiedzialne za wykrywanie pojawiania siÄ™ zapisów nowych scen oraz za otwieranie tych scen

Nowe metody inicjacji pól tekstowych oraz zdalne ich oznaczanie

Zmiany w systemie Å‚adowania wÄ…tków

 

2015-08-29

 

 

Wersja 1.33:

Poprawki

 

2015-08-29

 

Wersja 1.34:

Poprawki

 

2015-08-31

 

Wersja 1.35:

Zmiany:

Drobne zmiany w interfejsie

Nowy instalator i aktualizator

Poprawki

 

2015-09-06

 

Wersja 1.36:

Poprawki

 

2015-09-06

 

Wersja 1.37:

Zmiany:

Zmiany w procedurze startu programu

Obsługa wykonywania operacji w trakcie mowy

Dodana opcja cofania i powtarzania ostatnio cofniętej rzeczy w polach tekstowych

Drobniejsze zmiany w interfejsie

Poprawki

 

2015-09-22

 

Wersja 1.38:

Poprawki

 

2015-09-22